Select language

Du er her:

 • Forsiden

 • Felleskostnader - helt enkelt

  Publisert: 27.05.16

  Vi har erfart at det er en lite ensartet praksis for hvordan felleskostnader håndteres. Dette er lite effektivt. En lite oversiktlig - og for leietager vanskelig tilgjengelig håndtering fra utleiers side - vil i ytterste konsekvens utfordre bransjens omdømme.

 • Eiendomssektorens veikart mot 2050, Parismålet og en ny sirkulær økonomi

  Publisert: 20.05.16

  Grønn Byggallianse i samarbeid med Norsk Eiendom arbeider nå med utformingen av veikartet for hvordan eiendomsektoren konkret må bidra for å oppfylle Norges miljømål.

 • Norsk Eiendom om Energimeldingen

  Publisert: 18.05.16

  Energi- og miljøkomiteen inviterte nylig til høring i forbindelse med deres behandling av Energimeldingen som Regjeringen la frem i slutten av april. Norsk Eiendom deltok på denne høringen på Stortinget torsdag 12.mai.

 • Norsk Eiendom trener medlemsbedriftene i etiske dilemmaer

  Publisert: 10.05.16

  Norsk Eiendom konstaterte gjennom dybdeintervjuer med en rekke samfunnstopper i 2015 at eiendomsbransjens omdømme er relativt dårlig. Selv om vi mener at vi har en ufortjent dårlig rykte, er det er likevel slik at omverdenen selv velger sin oppfatning om oss. Deres oppfatning om oss etableres bit for bit gjennom hvordan bransjeaktørene opptrer i dagliglivets store og små beslutninger.

 • Nye styremedlemmer og ny styreleder i Norsk Eiendom

  Publisert: 29.04.16

  Generalforsamlingen i Norsk Eiendom ble avholdt på Hotel Continental i Oslo 28.04.16. Her ble det bl.a valgt nye styremedlemmer. Øystein Thorup ble valgt til ny styreleder, Marianne Tvenge som nytt styremedlem og Christine Kahrs som fast møtende vara. Styret i Norsk Eiendom består for øvrig av Peter Groth (Bærum), Morten Jakhelln (Bodø), Anders Buchard (Hamar).

 • Designing out Crime

  Publisert: 27.04.16

  Næringslivets Sikkerhetsråd og Senter for risikoreduserende design i COWI inviterer til den fjerde konferansen om risikoreduserende design. Årets konferanse vil blant annet ta for seg sikring og trygghetsskapende løsninger i byrom.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Visar

(langstring[smallSearch.header] is not set)

Tilsluttet NHO

Norsk Eiendom er en bransjeforening for landets ledende eiendomsselskaper og er tilsluttet NHO.

Nyttige verktøy:

Klikk på bildet for å laste
ned rapporten.

Mer info om prosjektet

 

 

Klikk på bildet for å laste ned
brosjyren.
Her kan du lese mer.

 

 

Klikk på bildet for info om
Miljøavtalen.

 

 

 

Ansvarlig steds-
og byutvikling

 

Klikk på bildet for å laste
ned brosjyren

 

 

 

Klikk på bildet for å laste
ned brosjyren

Kontakt

Postboks 7185 Majorstuen
0307 Oslo
Tlf: 23 08 75 00
Send oss epost