Select languageDu er her:


 • Mva-reglene - Seier i første runde

  Publisert: 09.12.11

  Da de fleste av oss var gått i sommerferie og tenkte på alt annen enn MVA og husleie, sendte skattedirektoratet ut et rundskriv om nye regler som skulle vise seg å få kostbare konsekvenser: Har man ikke bygget fullt utleid 6 mndr etter ferdigstillelse, enten som nybygg eller som rehabilitering, resulterer det i økte kostnader på mva-siden.

 • Likningsverdi for ikke-utleid næringseiendom øker betraktelig

  Publisert: 14.12.09

  Ny forskrift til skatteloven fastslår at eiendom som ikke er utleid skal verdsettes etter observerte verdier av eiendom av tilsvarende karakter og beliggenhet som den aktuelle eiendommen.

 • Nye regler for verdifastsetting av næringseiendom i 2010

  Publisert: 26.10.09

  I statsbudsjettet for 2009 foreslo regjeringen flere tiltak for å avhjelpe svakheter i formuesskatten. Det er bl.a. innført en metode for formuesverdsetting av utleid næringseiendom med virkning fra og med inntektsåret 2009. Nå endres dette i 2010.

 • Avskrivningsregler for faste installasjoner

  Publisert: 27.05.09

  Finansdepartementet fremmer i Ot.prp. nr. 1 (2008-09) et forslag til endring i avskrivningsreglene for faste tekniske installasjoner i bygg.

 • Snudd moms

  Publisert: 12.05.09

  Finansdepartementet ønsker å komme momsunndragelser og direkte snusk med moms til livs, og har sendt ut på høring et forslag om snudd moms.

 • Nye regler for avskrivning av tekniske installasjoner

  Publisert: 20.01.09

  Det er vedtatt å innføre en ny saldogruppe for tekniske installasjoner i næringseiendommer. Vedtaket ble gjort ved statsbudsjettet, med en avskrivningssats på 10 %. Tidligere ble disse avskrevet sammen med bygningen.

(langstring[smallSearch.header] is not set)

Tilsluttet NHO

Norsk Eiendom er en bransjeforening for landets ledende eiendomsselskaper og er tilsluttet NHO.

Kontakt

Postboks 7185 Majorstuen
0307 Oslo
Tlf: 23 08 75 00
Send oss epost